CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE - MARFIN 4U

TERMENI SI CONDITII

Valoarea creditului:

 • Minimum 7.500 EUR
 • Maximum 100.000 EUR

Criterii de eligibilitate

 • Varsta:minim 21 ani ( la data depuneri cererii de credit ) - maxim 68 ani; limita de 68 ani nu poate depasi scadenta finala a imprumutului.
 • Grad de indatorare: pana la 35% din venitul lunar net.

Moneda:EUR/RON.

Durata: Maximum 20 ani.

Rambursare: Rate lunare egale.

Rata dobanzii:

 • Credit in EUR: 8.90% pe an (rata variabila)
 • Credit in RON: 16.00% pe an (rata variabila)

Rata dobanzii se modifica periodic pentru a reflecta schimbarile conjuncturale de piata.

Garantii:

 • Ipoteca asupra unui imobil.
 • Cesionarea politei de asigurare a imobilului (daca este cazul)

Rambursare anticipata:

 • posibila in orice moment, contra unei penalitati de 4% din suma platita in avans.

Comisionul de credit si alte costuri:

 • Taxa de analiza: 20 EUR
 • Comision de credit: 2%
 • Evaluarea imobilului: min. 100 EUR (plus TVA).

DOCUMENTE NECESARE pentru obtinerea unui credit de nevoi personale

A.PRE-APROBARE

 1. Formular de solicitare a creditului-se obtine de la Banca;
 2. Copie dupa buletinul de identitate al solicitantului;
 3. Copie dupa contractul de munca care sa ateste ca solicitantul este angajat pe o perioada de timp nedeterminata si copie dupa actul/actele aditional(e) la acest contract, daca este cazul;
 4. Copie dupa carnetul de munca actualizat si cu mentiunea/stampila "Conform cu originalul" si semnatura persoanei imputernicite;
 5. Adeverinta de venituri - se obtine de la Banca - semnata de catre angajator prin care se certifica salariul lunar al solicitantului si alte detalii, cum ar fi moneda in care este negociat salariul, eventuale indexari etc;
 6. In cazul in care solicitantul este intreprinzator, este necesara prezentarea declaratiei privind impozitul pe venit si alte documente referitoare la companie (Actul constitutiv, Bilatul & Contul de Profit si Pierdere, Hotararea AGA de repartizare a profitului sub forma de dividende etc.);
 7. Ultimele trei extrase lunare in cazul in care solicitantul detine Carti de credit;
 8. Aceleasi documente sunt necesare si pentru sot(sotie);
 9. Alte documente suplimentare care sa ateste bonitatea solicitantului;
 10. Copie dupa ultima factura de utilitati ( apa , gaz sau electricitate);

B. APROBARE FINALA

Dupa pre-aprobarea cererii de credit, solicitantul va trebui sa prezinte Bancii urmatoarele documente:

 1. Actul de proprietate al imobilului ce urmeaza sa fie ipotecat (contract de vanzare-cumparare etc.);
 2. dosar cadastral si inchiderea de intabulare a imobilului;
 3. Raport de evaluare - se obtine de catre Banca de la Societatea de Evaluare care face expertiza si evaluarea imobilului;
 4. Certificat fiscal eliberat de Primarie pe raza careia se afla situat imobilul;
 5. Extras de carte funciara emis de OCPI;
 6. Orice alt document referitor la imobilul care urmeaza sa fie ipotecat;

Solicitantul creditului trebuie sa prezinte Bancii Polita de Asigurare a Imobilului cesionata in favoarea Bancii (in cazul ipotecii asupra unui teren, aceasta polita nu este necesara)