CREDIT AUTO - MARFIN AUTO

Creditul Auto este un nou produs lansat de MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. si este destinat persoanelor fizice care doresc sa cumpere o masina noua.

TERMENE SI CONDITII

Imprumutat: Persoane fizice.

Scop: Achizitionarea unui automobil nou, direct de la Dealerii autorizati;

Valoarea creditului:

 • Suma maxima a creditului este stabilita la 50.000 EUR, reprezentand maxim 75% din valoarea facturii pro-forma.

Criterii de eligibilitate

 • Varsta:minim 21 ani ( la data depuneri cererii de credit )- maxim 68 ani; limita de 68 ani nu poate depasi scadenta finala a imprumutului.
 • Grad de indatorare : pana la 35% din venitul lunar net.

Valuta: USD sau EUR.

Durata: Maximum 4 ani.

Rambursare: Rate lunare egale.

Rata dobanzii:

Perioada USD EUR
Pana la 2 ani 10.00%p.a. 8.50%p.a.
Intre 2 si 4 ani 11.00%p.a. 9.50%p.a.

Rata dobanzii se modifica periodic pentru a reflecta schimbarile conjuncturale de piata.

Garantii:

 • Gaj fara deposedare asupra automobilului cumparat.
 • Cesionarea asigurarii (CASCO) automobilului cumparat.

Rambursare anticipata:

 • Posibila in orice moment, contra unei penalitati de 4% din suma platita in avans.

Comisione:

 • Comision de credit reprezentand 2% din valoarea creditului.

Detalii de aprobare: Aprobarea Bancii privind creditul va fi obtinuta in 2 zile lucratoare de la data cererii, cu conditia ca toate documentele solicitate de banca sa fie complete.

Documente necesare pentru obtinerea unui credit auto

A. Calificare

 1. Formular de solicitare a creditului. Se obtine de la Banca;
 2. Documentele de identitate;
 3. Adeverinta de salariu care sa ateste ca solicitantul este angajat cu contract de munca pe o perioada de timp nedeterminata.
 4. Adeverinta de venituri eliberata de angajator prin care se certifica salariul solicitantului ajustat corespunzator inflatiei. In cazul solicitantilor ce practica o meserie liberala este necesara declaratia fiscala pe anul anterior si/sau documente care sa ateste veniturile cāstigate .
 5. Aceleasi documente sunt necesare si pentru sot (ie).
 6. Alte documente suplimentare care sa ateste bonitatea solicitantului.

B. Aprobarea finala si achizitionare

Dupa aprobarea cererii de credit, solicitantul va trebui sa:

 1. Deschida un cont curent la Banca si sa depuna suma ce acopera comisioanele bancare si alte taxe aferente;
 2. Semneze Contractul de Credit, Contractul de Gaj si Angajamentul personal
 3. Polita de Asigurare a Automobilului se semneaza la Banca, in ziua semnarii contractelor si intrarii in posesie.
 4. Cartea de Identitate a Automobilului- originalul pentru Banca, copia pentru cumparator, eliberate de Dealer;
 5. Factura automobilului- originalul pentru cumparator ,copia pentru Banca, eliberate de Dealer;
 6. Automobilul intra in posesia cumparatorului.