CREDIT IMOBILIAR - MARFIN HOME

TERMENI SI CONDITII

Scop: Creditul poate fi folosit pentru :

 • Achizitionarea unui imobil
 • Construirea unui imobil
 • Renovarea unui imobil
 • Achizitionarea de teren

Criterii de eligibilitate

 • Varsta: minim 21 ani ( la data depuneri cererii de credit) - maxim 72 ani; limita de 72 ani nu poate depasi scadenta finala a imprumutului
 • Grad de indatorare :pana la 35% din venitul lunar net.

Valoarea creditului:

 • Suma minima a creditului este stabilita la 7,500 EUR.
 • Maximum 60% din valoarea evaluata a imobilului / a garantiilor.

Finantare:

 • Finantarea in cazul achizitiei de locuinte poate ajunge pana la 75% din pret.
 • Avansul este de minim 25%.

Valuta:EUR/USD/RON.

Durata: Maximum 35 ani.

Rambursare: Rate lunare egale.

Rata dobanzii:

 • Credite in EUR: 7.65% pe an (Rata variabila)
 • Credite in USD: 8.50% pe an (Rata variabila)
 • Credite in RON: 15.50% pe an (Rata variabila).

Garantii:

 • Ipoteca de prim rang asupra imobilului.
 • Cesionarea politei de asigurare a imobilului.

Rambursare anticipata:

 • Posibila in orice moment, contra unei penalitati de 4% din suma platita in avans.

Comisionul de credit si alte costuri:

 • Taxa de eligibilitate: 30 EUR.
 • Comision de credit: 1.5% din valoarea creditului plus 0.3% pe an la soldul curent al creditului.
 • Evaluarea imobilului: min. 100 EUR(plus TVA).

DOCUMENTE NECESARE pentru obtinerea unui Credit imobiliar:

A. Pre-aprobare

 1. Formular de solicitare a creditului - se obtine de la Banca;
 2. Copie de pe buletinul de identitate al solicitantului;
 3. Copie dupa contractul de munca care sa ateste ca solicitantul este angajat pe o perioada de timp nedeterminata si copie dupa actul/ actele aditional(e) la acest contract, daca este cazul;
 4. Copie dupa carnetul de munca actualizat si cu mentiunea/stampila "Conform cu originalul" si semnatura persoanei împuternicite;
 5. Adeverinta de venituri - se obtine de la Banca - semnata de catre angajator prin care se certifica salariul lunar al solicitantului si alte detalii, cum ar fi moneda în care este negociat salariul, eventuale indexari etc;
 6. În cazul în care aplicantul este întreprinzator, este necesara prezentarea declaratiei privind impozitul pe venit si alte documente referitoare la companie (Actul constitutiv, Bilantul & Contul de Profit si Pierdere etc.);
 7. Ultimele trei extrase lunare în cazul în care solicitantul detine Carti de credit;
 8. Aceleasi documente sunt necesare si pentru sot(ie);
 9. Alte documente suplimentare care sa ateste bonitatea solicitantului;

B. Aprobarea finala

Dupa pre-aprobarea cererii de credit, solicitantul va trebui sa prezinte Bancii urmatoarele documente:

 1. Actul de proprietate al locuintei ce urmeaza sa fie cumparata/ipotecata (contract de vanzare-cumparare);
 2. Dosarul cadastral si încheierea de intabulare a imobilului;
 3. Certificat fiscal eliberat de Primaria pe raza careia se afla imobilul;
 4. Raport de evaluare - se obtine de catre Banca de la Societatea de Evaluare care face expertiza si evaluarea locuintei;
 5. Extras de carte funciara emis de OCPI-Biroul de Carte Funciara a localitatii unde se gaseste imobilul;
 6. In cazul achizitiei de apartamente - Adeverinta eliberata de catre Asociatia de Proprietari a blocului unde se afla apartamentul si vizata de catre Primaria localitatii în raza caruia se afla situat imobilul respectiv;
 7. Orice alt document referitor la imobilul care urmeaza sa fie cumparat/ipotecat. Solicitantul creditului trebuie sa prezinte Bancii Polita de Asigurare a Imobilului cesionata in favoarea Bancii (acolo unde este cazul).

Solicitantul creditului trebuie s? prezinte B?ncii Polita de Asigurare a Imobilului cesionata in favoarea Bancii (acolo unde este cazul).